KATALOG SLUŽEB

Vytyčování hranic, geometrické plány (GP):

MJ - měrná jednotka, 1MJ = 100m nově vytvořené nebo vytyčované hranice.

počet MJ GP budova GP věcné břemeno GP vytyčení hranice1 příplatek2
1 4 500 Kč 3 500 Kč 4 500 Kč 1 000 Kč
2-5 3 500 Kč 3 000 Kč 4 000 Kč 700 Kč
6-10 3 000 Kč 2 500 Kč 3 500 Kč 500 Kč
11 a více - 2 000 Kč 3 000 Kč 500 Kč
Stabilizace lomového bodu hranice (cena za 1 bod)
Mezníkem PLASTMARK 200 Kč
Hřebovou značkou 30 Kč
+ připojení do sítě JTSK (cena se odvíjí od oblasti a zahuštění bodového pole).
1 Příplatek se zavádí při měření v lese, v zástavbě, v zarostlém nebo obtížně přístupném prostředí, sklonitém terénu apod.
2 Podle §87 odst. 3 nové vyhlášky č. 26/2007 Sb. se při vytyčení hranice pozemků rozesílá celá dokumentace o vytyčení hranice pozemku všem dotčeným vlastníkům, a proto za každého dotčeného vlastníka je účtován příplatek ve výši 80,- Kč (náklady na kopii dokumentace a její rozeslání).
Výškopis a polohopis:

Příplatek za zarostlé prostředí, zástavbu nebo jinak nepřístupný terén: + 20 až 80 % (podle situace).
MJ - měrná jednotka, 1MJ = 1ha zaměření.

Počet MJ Polohopis Výškopis (včetně polohopisu)
1 5 000 Kč 6 000 Kč
2-5 4 000 Kč 5 500 Kč
6-více 3 000 Kč 5 000 Kč
Vytyčení stavby:

Cena za 1 vytyčovaný bod (stabilizace kolíkem).
Minimální cena vytyčení stavby je 2 600 Kč.
V ceně je zahrnut protokol o vytyčení stavby.
Příplatek za nepřehledný či sklonitý terén nebo jinak nepřístupný terén: + 20 až 80 % (podle situace).

Polohově Výškově
1bod 150 Kč 300 Kč
běžný RD větší nebo členitější objekt
Protokol o vytyčení stavby 2 000 Kč 3 000 Kč